ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL - SETEMBRO 2017

MB TIPO CONTADOR
● Ata de 7 de Setembro 0.19 .pdf 520 Download
● Ata de 13 de Setembro 0.23 .pdf 527 Download
● Ata de 22 de Setembro 0.24 .pdf 504 Download
● Ata de 27 de Setembro 0.19 .pdf 499 Download
● Ata de 28 de Setembro 0.4 .pdf 543 Download